Elvész, ***censored***

Az igető a vesz, nem ikes ragozású, ragozása tehát elveszek, elveszel, elvesz (~ elvész ~ elveszik), elveszünk, elvesztek, elvesznek.

Múlt időben elvesztem, elvesztél, elveszett, elvesztünk, elvesztetek, elvesztek. Feltételes mód jelen időben: elvesznék, elvesznél, elveszne, elvesznénk, elvesznétek, elvesznének.

Felszólító módban: elvesszek, elvesszél, elvesszen, elvesszünk, elvesszetek, elvesszenek.

(Grétsy–Kemény: Nyelvművelő kéziszótár, Tinta, 2005. 601. oldal)

You may also like...